Uniunea Scriitorilor din România – filiala Arad

logo

 

CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Preşedintele Filialei Arad, cu sediul în Bd. Revoluţiei nr. 103 – Arad, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Arad, compusă, potrivit dispoziţiilor statutare, din membrii USR care îşi exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 13.04.2018, ora 10 la adresa din Bd. Revoluţiei nr. 103 – Arad. ...mai departe

 

Revista „Arca” apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Editor: Consiliul Judeţean Arad prin Centrul Cultural Judeţean Arad.

logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo