logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

DEBUT

 

 

Ioana Puraveţ
Arad

 

 

Clopot de alamă

Clinchetul sfrijit al unui
Clopot de alamă
Anunţă vremea tristeţii.
Gaze posomorâte se strâng
În juru-i dansând
Melodia singurătăţii.
Melancolia li se încolăceşte
Pe cozi, iar moartea
Pătrunde vicleană prin
Cupola cimitirului.