logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

POEZIE

 

Gilda Vălcan

 

 

 

1.

 

am început să renunţ uşor la tine,

ne cunoaştem de atîtea secole încît

cînd închizi uşa în urma ta,

te întorci vrabie pe pervazul ferestrei.

nici măcar n-am timp să te aştept,

plec,

pleacă, zic,

şi-mi scutur umărul de cele cîteva pene.

mă ridic să deschid uşa oaspetelui care bate nerăbdător în lemn

(să nu cumva să ne prindă ghinionul din urmă)

intră, aşadar ai sosit.

 

 

2.

 

îmbătrînim împreună fără să ştim,

fiecare în colţul său de lume,

oglindit de alte ziduri, de alte străzi,

aceleaşi în fiecare zi pentru mine,

pentru tălpile îngroşate de mersul în cerc.

nu caut nimic şi, cred,

rar ne mai gîndim unul la altul.

aşa se întîmplă cînd eşti împreună,

te laşi cotropit de vieţile altora,

mai puţin de a ta,

mai puţin de cel ce-şi măsoară paşii după pasul tău,

aşa, inconştient,

ca atunci cînd baţi ritmul aceluiaşi cîntec

împreună cu toţi cei care îl ascultă.

şi, fără să ştim, îmbătrînim împreună

şi ne iubim şi chiar facem cîţiva copii,

uitînd să ne mai privim în adîncul ochilor,

străini,

fiecare în colţul său de lume,

fiecare gîndind în altă tonalitate,

rîzînd din motive diferite la aceleaşi glume,

adormind cu alte gînduri,

iubind în celălalt ceva ce nu există,

plîngînd la filme care vorbesc despre vise pierdute,

dar niciodată regretate.

e linişte în viaţa mea,

şi chiar dacă nu trăiesc cu tine,

îmbătrînesc în fiecare zi

împreună...

 

 

3.

 

locuim în aceeaşi cameră.

închişi. fără ferestre, fără uşi.

prin faţa pereţilor de sticlă

pămîntul îşi plimbă peisajele care se schimbă

la cîteva secole.

acum, în faţa mea stă un arbore care abia se mai vede

căci am umplut amîndoi pereţii cu cuvinte.

nu ne mai vorbim de cîteva veacuri

cărţile noastre se citesc unele pe altele şi se privesc

dintr-o singurătate fără limite.

a dispărut şi copacul după ceva vreme.

dacă am ieşi poate am reuşi să ne privim în ochi şi să rostim,

dar ne e teamă de cioburile care ne pîndesc deja venele

din netedul zidurilor de sticlă.

îmi este dor de vocea ta rostită sub adierea vîntului

căci am încetat să mai vorbim atunci cînd

pereţii au început să arunce cuvintele dintr-o parte în alta

într-un tulburător ecou din care nu mai recunoşteam nimic.

iar acum, acum

ne-am pierdut unul de altul, ne-am uitat unul pe altul.

locuind între aceleaşi ziduri ne-am rătăcit

şi nu găsim cuvintele care să ne aducă înapoi. scriem.

scriem cu sîngele pe care cioburile l-au vărsat pentru noi.

 

 

4.

 

„ceva s-a întîmplat, ceva neaşteptat, ceva

care te-a dezbrăcat acum şi nu altădată

de pielea ta de îndrăgostită.

ceva a ţipat în trupul tău şi inima a renunţat

să mai bată în ritmul cu care ne-a obişnuit.

ancora s-a ridicat şi pluteşti în derivă

pe întinsul ocean. însa nu cauţi malul,

sau? te îndrepţi către alt ţărm,

te-a chemat un alt pămînt pe care

încă nu îl numeşti, nu îl rosteşti

de teamă să nu dispară. te aşteaptă altcineva?”

nu, nu s-a întîmplat nimic,

nu mă aşteaptă nimeni şi n-a mai rămas

nici un cuvînt de rostit.

pielea de îndrăgostită s-a lepădat,

singură a coborît de pe carne şi s-a uscat.

n-a fost hrănită de nici o mîngîiere

şi nici o ploaie n-a învelit-o, nici un cuvînt

nu a îmbrăţişat ridurile adunate şi rănile prost vindecate.

de singurătate, de singurătate, de ecoul

născut în urma chemării sale, de ecoul care a tăcut.

sînt tînără acum, sînt tînără ca la început,

noua mea piele mă îmbracă şi nu se mai îndrăgosteşte,

e egoistă – ca o amantă tînără, ca o fiară neîmblînzită,

însă carnea mea îmbătrîneşte şi oasele,

oasele se fărîmă sub atingerea timpului ascuns

în pîntecul care îl creşte.

îl voi naşte bătrîn, îl voi naşte în cîrje

şi el va admira, ca întotdeauna, doar pielea...

 

 

5.

 

aici s-a sfîrşit,

aici unde pămîntul şi-a închis pleoapa

peste ultimul cuvînt şi a asfinţit.

nimeni n-a tresărit

apusul albastru a început

cu cîteva silabe mai devreme

şi i-a pregătit.

noaptea nu e pustie,

e o lumina vie purtată de cei

ce ne-au însoţit.

nu ne luăm bun rămas,

nu ne privim,

ridicăm povara celuilalt de pe umeri

şi pornim, spate în spate,

pe drumurile care

nu se vor mai întilni

nici măcar în vis.