logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Felix Nicolau, kamceatka time IS honey, poezii bilingve, traducere în engleză de margento – raluca & chris tanasescu; ilustraţii de monica hayes,(am transcris exact cu minuscule, precum pe titlul de gardă al cărţii), Editura „Vinea”, 2014

O carte a noului suflu liric (de fapt antiliric): acidă, insurgentă în spirit, flagelatoare cu orice cutumă şi clişeu de viaţă & literatură. Începînd cu însuşi titlul ei trăsnit şi, intenţionat, provocator. „în iad o să ard dacă nu o să fiu mai rece/ cu femeile cărnoase/ de la televizor//o să dârdâi în iad dacă nu o să fiu/ mai cald cu oamenii de afaceri şi cocalarii/ cărora le-am smuls limba şi/ i-am îngropat de vii în spatele blocului.” (Sufletească, p. 116) Poeme, ai zice, de hipster neaoş pur-sînge. Aşa cum spuneam, cartea e bilingvă. Adică nu vă place? O dăm la export! Tonul neslăbit polemic al acestor texte lirice e cea dintîi şi cea mai importantă însuşire a lor. În fond reconfortantă după atîta poezie leşinat-sentimentală sau uscat-abstractă. (Vasile Dan)

(****)

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.