logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

 

Amelia Stănescu & Petru M. Haş, Babilon – premeditarea, Editura „Zona Publishers”, Colecţia „Poesis”, 2015, 98 p.

A devenit o adevărată cale regală de acces spre marea noastră poezie: duetul liric. Cum se ajunge la el? O autoare ingenuă, cu cariera literară în faţă, deschisă la dialog, întîlneşte întîmplător un autor notoriu împovărat de propria-i bibliografie. Îl reanimează inspirîndu-l cu preludii lirice la care acesta, după o precaută espectativă din fotoliul culturii clasice (Homer, Pitagora, Zenon din Elea, chiar Sfîntul Augustin) se ridică pe propriile-i picioare, apoi se travesteşte faustic într-un Făt-Frumos postmodern, ironic-zeflemitor. Marele merit al acestei cărţi e cel al Ameliei Stănescu care a reuşit să-i provoace lui Petru M. Haş spiritul şugubăţ al convivialităţii: „de cât mă tot pupaţi/ binecuvântate fie buzele voastre/ stimată domnişoară/ a-nceput să ia foc/ divinul meu tegument/ nu mai e mult până când casa o să fie în flăcări// desigur că s-ar cuveni/ după lege/ să-ncep a vă pupa şi eu pe dumneavoastră/ până când în sfârşit/ se produce o adevărată explozie/ care să ne zboare îmbrăţişaţi prin fereastră” (p. 40).

(****)

 

 

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.