logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Regéczy Szabina Perle, A tegnap költészeteből, Editura „Irodalmi Jelen Konyvek, 2014, Arad

112 poeme româneşti în variantă maghiară. Selecţie şi traduceri: Regeczy Szabina Perle, cunoscută şi devotată traducătoare de poezie românească în maghiară. În această antologie sînt prezenţi 19 poeţi importanţi ai literaturii române, în ordine cronologică. Printre aceştia: Alexandru Macedonski, Tudor Arghezi, George Bacovia, V. Voiculescu, Aron Cotruş, Lucian Blaga, Ion Vinea, Zaharia Stancu, Geo Bogza, Gellu Naum, Geo Dumitrescu, Şt. Aug. Doinaş, A. E. Baconsky, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru. Două lucruri sesizăm repede: traducătoarea şi antologatoarea îşi refuză simpatii ori preferinţe prea transparente, optînd în schimb pentru prestigiul poeţilor dat de istoria literară. Apoi ea îşi reconfirmă ataşamentul neslăbit faţă de marea poezie în general, faţă de cea română şi maghiară, în special. Îi salutăm cu căldură efortul şi inspiraţia.

(*****)

 

 

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.