logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Nr. 10-11-12 / 2018EDITORIAL


logoOvidiu Pecican
Unirea de la 1 Decembrie 1918 şi unele preambuluri arădene
Marele moment al istoriei arădene de până astăzi a fost, fără îndoială, preambulul Marii Uniri româneşti de la 1 decembrie 1918. Oraş cu o istorie impre­vizibilă, născut pe Mureşul inferior, în plin ev mediu, puţin mai în amonte decât locul unde se află astăzi... mai departeEVENIMENT


logoCornel 75
La primul Congres al Uniunii Scriitorilor de după 1989, ieşind în stradă, Marin Sorescu, confundându-mă cu Cornel Ungureanu, m-a luat pe după umeri şi am făcut mai mulţi paşi împreună. O vreme, l-am lăsat să creadă că sunt criticul de la Timişoara, nedorind să-i provoc agresivitatea timidului, pe care am avut prilejul să i-o cunosc. Dar când mi-a spus „Cornele, asta să rămână între noi!” a trebuit să-mi declin identitatea... mai departeCRONICA LITERARĂ


logoAndrei Mocuţa
Grete Tartler: Poezia regăsită
Personalitate unică în peisajul cultural românesc, Doctor în filozofie cu teza Utopia însingurării în evul mediu islamic, licenţiată în filologie germanică şi orientală, licenţiată a Conservatorului Bucureşti, redactor la revistele „Orient” şi „Neue Literatur”
... mai departe


logoSonia Elvireanu
Nicolae Prelipceanu, Roman sub acoperire

Poet, prozator şi publicist, Nicolae Prelipceanu revine după mult timp la proză cu Roman sub acoperire (Cartea Românească, 2018). Naraţiunea homodiegetică, cu un personaj-narator care rememorează mai ales sub forma unui monolog interior secvenţe din trecut, e o încercare proustiană nostalgică de recuperare a trecutului, de regăsire a identităţii
... mai departelogoVasile Dan
O poetă aprigă
Rodica Draghincescu, de care puţini, probabil, îşi mai amintesc astăzi, a dispărut intempestiv, prin anii 2000, din peisajul literar al României postdecembriste, deşi îmi pare nedrept. Era, poate, cel mai şocant nume nou, ca formulă lirică, din promoţia, numită de ea însăşi, nouăzecistă, cumva polemic la cea precedentă, deja coaptă, optzecistă
... mai departeDIALOG


Un adolescent mexican în România
Interviu realizat de Ciprian Vălcan cu Marco Antonio Jiménez García

... mai departeARTE VIZUALE


logoCarmen Neamţu
Cum poţi trăi mai multe vieţi în 10 zile
Pentru a 24-a oară, însoţim Festivalul Internaţional de Teatru Clasic de la Arad, oferindu-vă o cronică a celor 10 zile de spectacole. Organizatorii FITCA 2018 (selecţie realizată de criticul de teatru Maria Zărnescu) au denumit ediţia din acest an Tablouri vii dintr-o expoziţie
... mai departe

... mai departePRO MUSICA


logoJohannes Waldmann
Întâlniri cu Leonard Bernstein
Lumea artistică şi muzicală sărbătoreşte cente narul naşterii (25 august 1918, Lawrence în statul Massachusets) marelui om de cultură, etichetat de medii drept geniu al secolului. Motiv pentru care autorul, care a avut prilejul să-l întâlnească personal pe compozitorul, propovăduitorul în materie de muzică, dar şi de morală, dirijorul, pianistul Bernstein, să încerce să-l definească.
.... mai departePOEZIE

Ioan T. Morar

Petru M. Haş

Ela Iacab

Alice Valeria Micu

Mihaela Oancea

Nicolaie NicaPROZĂ


Ionel Costin
Moş Cotarcă
După slujba de înmormântare săvârşită în aceea după amiază de toamnă, oamenii se întorc către casele lor. Era ziua de 8 noiembrie care în calendarul ortodox este trecută cu scris roşu ,,Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril”...
...mai departeTEATRU

Alexandru Moraru
Strada Viforniţei nr. 6
– scenetă umoristică -
... mai departeRESTITUIRI


Dan Demşea
Amintirile „Unchieşului” (prima parte)
Dacă autorul însemnărilor sale, de Jurnal zilnic, nu le-ar fi dictat nepoatei sale imediat după accidentarea mâinii sale drepte, el nu ar fi reuşit să dea la tipar în anul 1926, la Tipografia Diecezana din Oradea, voluminoasa carte, de 519 pagini, intitulată laconic: Episcop Roman R/omulus/. Ciorogariu, Zile trăite
... mai departe


logoHoria Truţă
Arad. Antecamera României Mari
La prima vedere, numele cărţii pare şocant, dar autorii Andrei Ando şi Mihaela Ozarchevici, jurnalişti pricepuţi, cunoscând impactul pe care-l poate avea un titlu asupra cititorilor, au schimbat în mod metaforic, atribuţia majoră acordată Aradului de Capitală politică a Marii Uniri. Această sintagmă folosită dealtfel până la saturaţie, a fost înlocuită inspirat cu cea de antecameră a României Mari ...mai departeLECTURI PARALELE


logoAdrian Dinu Rachieru
Augustin Buzura şi miza morală
(Proza şi publicistica, sub semnul convergenţei)
Fără a fi un volum de omagii, antologia critică Între două lumi (Tracus Arte, 2017), alcătuită şi îngrijită, cu devoţiune şi profesionalism, de Angela Martin, punea în discuţie un destin literar; adică un autor (Augustin Buzura) şi o operă, constatând că marele prozator, în pofida faimei, a fost dublu nedreptăţit
... mai departe

logo Voichiţa T. Macovei
O carte care trebuie citită!
Adrian Melicovici este „uno scrittore rumeno in Italia”, cum îi place să se numească pe bună dreptate. Proza sa, cu rezonanţă deja în plan internaţional, este de esenţă realistă şi are ca sursă de inspiraţie realitatea lumii în care a trăit până în 2013, adică România comunistă şi postdecembristă
... mai departe


Dana Nicoleta Popescu
Scrib, iconar, eseist
Cele 15 romane care l-au făcut cunoscut pe prozatorul timişorean Paul Eugen Banciu (n. 30.11.1943) descriu lumi construite prin poveste şi parabolă
... mai departe


logoRomulus Bucur
poezia. breviar
Trebuie ca poezia să fie serioasă, aşa cum o spun (sau măcar o sugerează) o mulţime de poeţi, împreună cu criticii arondaţi? Nu, dar atunci nu mai e serioasă[1], or, orice instituţie care se teme de apa regală a ironiei îşi construieşte în jur ziduri inexpugnabile. Care ţin pînă cînd cineva, de regulă un copil, spune că împăratul e gol
... mai departeZONA F & SF


logoLucian-Vasile Szabo
Capcanele realului.
Mircea Opriţă la 75 de ani
Existenţa unei rubrici care să evidenţieze realizări din aria ficţiunii speculative româneşti se impune prin faptul că genurile fantastic (fantasy), science fiction, crime, political fiction şi tot ce li se subordonează se află într-un moment bun, cu mulţi autori interesanţi şi destule cărţi bine scrise
... mai departeGLOSE


logoRomulus Bucur
glose detectivistice
(mateine)
„Mateiu I. Caragiale e un poet al detaliului”, ne spune, încă de la prima propoziţie a cărţii sale*, Cosmin Ciotloş, un critic al detaliului.Şi urmează o recapitulare, în bună tradiţie filologică, a detaliului de analizat, cu istoria lui cu tot, fără ca prin aceasta să aibă ambiţii monografice (p. 6). Apoi a următorului detaliu, şi a următorului
... mai departe
DEBUT


Ioana Puraveţ
... mai departePRE-TEXTE


Constantin Dehelean
Despre experiment
O posibilă reacţie a cititorului de literatură poate fi vizibilă atunci când întâlneşte intersectarea, mai mult sau mai puţin nuanţată, a unor vectori de argumentare a nevoii de inovaţie artistică
... mai departe