logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură
(ediţia a VI-a, Arad 2019)

Tema propusă dezbaterii Colocviului Naţional al Revistelor de Cultură (ediţia a VI-a, Arad, 9-10 mai 2019) a fost Revista literară între avanscena cărţii noi ce stă să apară şi contrafortul ei critic odată cartea apărută – după cum a anunţat-o, încă de la deschiderea colocviului, Vasile Dan, preşedintele filialei arădene a Uniunii Scriitorilor din România, redactorul-şef al revistei gazdă, „Arca”. Tema a fost însă depăşită cu graţie în intervenţii centrate pe cazuri specifice ale celor peste 20 de reviste participante.

Colocviul a fost moderat de criticul literar Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, directorul singurului hebdomadar literar din ţară, care prin subtilitatea uneori incisivă a aprecierilor sale privind funcţia revistei de cultură/literare de astăzi şi prin prestigiul judecăţilor sale de valoare a echilibrat şi centrat intervenţiile spre tema propusă. La dialog au participat scriitori de la principalele publicaţii literare din ţară, în primul rînd de la cele editate de Uniunea Scriitorilor, dar şi de la cele care au obţinut egida ei, reprezentate la vîrf, prin directori, redactori-şefi sau redactori-lideri de opinie: „România literară” (Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Daniel Cristea-Enache), „Luceafărul de dimineaţă” (Dan Cristea), „Viaţa Românească” (Nicolae Prelipceanu), „Orizont” (Mircea Mihăieş, Vasile Popovici), „Steaua” (Victor Cubleşan), „Ramuri” (Gabriel Coşoveanu), „Apostrof”, (Alice Valeria Micu), „Ex Ponto” (Ovidiu Dunăreanu), „Neuma” (Andrea Hedeş), „Familia” (Ioan Moldovan, Traian Ștef), „Discobolul” (Ioan Brad), „Caiete silvane” (Viorel Mureşan), „Poesis” (Dumitru Păcuraru), „Conta” (Adrian Alui Gheorghe), „Libris” (Adrian Lesenciuc), „Arca” (Vasile Dan), „Semne” (Paulina Popa), „Irodalmi Jelen”, (Magda Bege), „Nase Snahy” (Dagmar Maria Anoca). Lor li s-au alăturat nume importante ale literaturii şi revuisticii româneşti de astăzi: Ion Mureşan, Irina Horea, Eugen Suciu, Andrei Mocuţa, Gheorghe Schwartz, Ionel Costin, Ioan Matiuţ, Florin Ardelean, Ioan F. Pop, Lucia Cuciureanu, Lucian Scurtu, Vasile Mic, Ioan Dehelean, Lia Alb, Petre Don, Ion Corlan, R. V. Giorgioni, Nicolae Silade.

Intervenţiile în colocviu au relevat personalitatea publicistică distinctă, specifică a revistelor prezente.

Presa literară nu e în niciun pericol atîta timp cît funcţionează după criteriul valorii, iar spiritul critic nu e înghiţit de ambiţii provinciale. „Deculturalizarea publicului” ce „trebuie reînvăţat să citească din şcoală generală”, „lipsa recenzorilor valoroşi”, „pericolul localismului” pentru o revistă literară, culturală, într-o vreme aspră din punctul de vedere al codului de valori, „omologarea valorii prin apariţia autorului într-o revistă de cultură”, iată doar cîteva teme de gîndire pentru fiecare dintre noi.

„Revistele de literare sînt cele care într-o mare de cărţi apărute acţionează precum un ciur, fac selecţii, ne spun ce să mai citim, să vedem astăzi” (Nicolae Manolescu). Revista autentică oferă o „omologare” a valorilor literare, dar şi o igienizare în cîmpul literaturii vii prin spiritul ei critic, comportîndu-se precum un „agent sanitar” (Vasile Dan). Colocviul revistelor de la Arad a fost şi în această ediţie un adevărat festin cultural. Lucru posibil, desigur, şi cu sprijinul generos al autorităţilor arădene, primăria în speţă, care au rezervat ca spaţiu pentru dezbaterea scriitoricească din 10 mai a.c., pe cel mai spectaculos din urbea arădeană, cel al vestitei săli „Regele Ferdinand”. Lor li s-au alăturat, ca parteneri de valoare, Institutul Cultural Român şi Ministerul Culturii.

 

 

logo Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură (CNRC), Arad, 10 mai 2019, Sala Ferdinand a Primăriei.

 

logo Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Coşoveanu, Vasile Popovici, Mircea Mihăieş, Vasile Dan, Nicolae Manolescu, Dan Cristea, Gabriel Chifu, Daniel Cristea-Enache, Carmen Neamţu, Ovidiu Dunăreanu

 

logo Domnica Pop, R.V. Giorgioni, Ion Oprişor, Ionel Costin, Petre Don

 

logo Dagmar Maria Anoca, Monica Rodica Iacob, Ioan Brad

 

logo Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfălean, Adrian Lesenciuc

 

logo Lucian Scurtu, Viorel Mureşan, Traian Ştef, Nicolae Prelipceanu

 

logo Ioan Moldovan, Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Coşoveanu

 

logo Lucia Cuciureanu, Ioan Dehelean, Ioan F. Pop, Florin Ardelean

 

logo Alice Valeria Micu, Andrea Hedeş, Nicolae Prelipceanu, Ovidiu Pecican

 

logo Andrei Mocuţa, Ioan Matiuţ, Vasile Mic, Constantin Butunoi

 

Foto: Ramona Băluţescu