logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Revista Arca, Nr. 4-5-6 / 2019

COLOCVIUL NAŢIONAL AL REVISTELOR DE CULTURĂ (Ediţia a VI-a, Arad, 2019)

O LISTĂ CANONICĂ – 100 DE POEŢI ROMÂNI ÎN 100 DE ANI (1918-2018)

CRONICA LITERARĂ

DIALOG

ARTE VIZUALE

POEZIE

RESTITUIRI

LECTURI PARALELE

logo

Adrian Dinu Rachieru

„Metafizica” subteranei

Uns recent „vlădică al poeziei din Banat” de către Ion Marin Almăjan, efervescentul şi imprevizibilul Octavian Doclin îşi oferă, prin Poeme libere (Editura Gordian, 2018), o nouă deschidere, observa temeinicul exeget Mircea Bârsilă, invocând, în Prefaţă, adierile thanaticului. Şi, paradoxal, închide un ciclu, într-o carte-sinteză (cf. Tudorel Urian), fără a fi, însă, o antologie. Evident, mânaţi de ticuri didacticiste, putem descoperi „vârstele” acestei lirici, frisonată de marile întrebări, aspirând dintotdeauna spre esenţializare şi marcată, mai apăsat acum, de desolarizare, cum nota prefaţatorul. Accentele thanatice sunt contrapuse exerciţiilor de anamneză, coborând în „ţinuturile luminoase ale memoriei”, descoperind lumea cu „ochii (tăi) cruzi de copil”. De fapt, convieţuiesc două lumi în această poezie meditativă, sub control, de potenţial semantic şi reverberaţii culturale, pe portativul dubletelor antinomice. Adunând poeme din Cartea Subteranei, Octavian Doclin îşi mărturiseşte viaţa secretă, acele „răsaduri de viziuni, de halucinaţii”, adulmecate acolo; subterana este, deopotrivă, un loc paradisiac şi infernal, favorizând „învierea şi răpirea”. Şi unde descinde „măcar o dată pe lună” (v. Amantul), atras erotic de „trupul de tăciune” al Morţii. Să fi secat, „după atâ­tea revărsări/ prin subteranele imperiale”, fluviul Tavi? Nici vorbă, poetul „după atâta mişcare/ şi după puţină odihnă/ îmbrăcat într-o platoşă nouă/ de sudoare/ se pregăteşte să o ia/ de la capăt” [v. (avant la lettre)]. Desigur, invocând, sub pecetea nostalgiei, vremurile când „subteranele/ îi erau atât de tinere”...

citeşte mai mult

ZONA F & SF

PRE-TEXTE

JURNAL DE CĂLĂTORIE

PORTRET

CONTACT