logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

O listă canonică
100 de poeţi români în 100 de ani
(1918-2018)


Reproducem Lista canonică – 100 de poeţi români în 100 de ani (1918-2018) din „România literară ”, nr. 16 (pp. 14-15), cu acordul prestigiosului hebdomadar literar care a şi susţinut ideea obţinerii, prin jurizare, a acestei „liste canonice”. Îi mulţumim!


Criticii şi poeţii care au răspuns la ancheta revistei „România literară”:

•  George Ardeleanu

•  Adrian Alui Gheorghe

•  Mircea Bârsilă

•  Iulian Boldea

•  Ion Buzaşi

•  Dumitru Chioaru

•  Livius Ciocârlie

•  Al. Cistelecan

•  Gabriel Coşoveanu

•  Dan Cristea

•  Daniel Cristea-Enache

•  Victor Cubleşan

•  Vasile Dan

•  Mircea A. Diaconu

•  Gabriel Dimisianu

•  Gellu Dorian

•  Horia Gârbea

•  Gabriela Gheorghişor

•  Ioan Holban

•  Adrian Lesenciuc

•  Nicolae Manolescu

•  Mircea Mihăieş

•  Andrei Moldovan

•  Viorel Mureşan

•  George Neagoe

•  Eugen Negrici

•  Nicolae Oprea

•  Irina Petraş

•  Ion Pop

•  Vasile Spiridon

•  Alex Ştefănescu

•  Ioan Radu Văcărescu

•  Ştefan Vlăduţescu

•  Răzvan Voncu

•  Mihai Zamfir

 

Publicăm în acest număr lista canonică a poeziei din ultima sută de ani, rezultată din opţiunile exprimate de 35 de critici, istorici literari şi poeţi (cu un constant exerciţiu critic aplicat poeziei). Spre deosebire de lista canonică de proză, aceasta cuprinde în ordine cronologică poeţi, nu volume. Ordinea este dată, de regulă, de anul debutului în volum (precizat între paranteze). Sunt incluşi şi câţiva poeţi al căror debut s-a petrecut cu puţin înainte de 1918, dar care s-au consacrat în perioada ulterioară. Atragem atenţia asupra caracterului presupus canonic al poeţilor. De aceea, pe listă apar relativ puţine nume de poeţi tineri, care pot fi (sau sunt) promiţători, dar nu canonici. Cu unele excepţii, rămase din fericire izolate, criticii, istoricii literari şi poeţii consultaţi au judecat corect ( N.M. )

1. Ion Minulescu (1908)

2. Aron Cotruş (1911)

3. Ion Vinea (1912)

4. Tristan Tzara (1912)

5. Ion Pillat (1912)

6. Adrian Maniu (1912)

7. George Bacovia (1916)

8. George Topîrceanu (1916)

9. Vasile Voiculescu (1916)

10. Nichifor Crainic (1916)

11. Lucian Blaga (1919)

12. Al. Philippide (1922)

13. Ilarie Voronca (1923)

14. Radu Gyr (1924)

15. Tudor Arghezi (1927)

16. Zaharia Stancu (1927)

17. Eugen Jebeleanu (1929)

18. Ion Barbu (1930)

19. B. Fundoianu (1930)

20. Dan Botta (1931)

21. Geo Bogza (1933)

22. Horia Stamatu (1934)

23. Ştefan Baciu (1935)

24. Gellu Naum (1937)

25. Emil Botta (1937)

26. Dimitrie Stelaru (1937)

27. Maria Banuş (1937)

28. Mihai Beniuc (1938)

29. Miron Radu Paraschivescu (1941)

30. Magda Isanos (1943)

31. Ion Caraion (1943)

32. Constant Tonegaru (1945)

33. Geo Dumitrescu (1946)

34. Nina Cassian (1947)

35. Radu Stanca (1947)

36. A . E. Baconsky (1951)

37. Florin Mugur (1953)

38. Ion Horea (1956)

39. Nicolae Labiş (1956)

40. Ion Gheorghe (1957)

41. Grigore Vieru (1957)

42. Gheorghe Tomozei (1957)

43. Petre Stoica (1957)

44. Nichita Stănescu (1960)

45. Cezar Baltag (1960)

46. G . Călinescu (1963)

47. Constanţa Buzea (1963)

48. Ion (Ioan) Alexandru (1964)

49. Marin Sorescu (1964)

50. Ana Blandiana (1964)

51. Constantin Abăluţă (1964)

52. Ştefan Aug. Doinaş (1965)

53. Gabriela Melinescu (1965)

54. Adrian Păunescu (1965)

55. Nicolae Prelipceanu (1966)

56. Leonid Dimov (1966)

57. Ion Pop (1966)

58. Ovidiu Genaru (1966)

59. Mircea Ciobanu (1966)

60. Dan Laurenţiu (1967)

61. Ileana Mălăncioiu (1967)

62. Nora Iuga (1968)

63. Cezar Ivănescu (1968)

64. Sorin Mărculescu (1968)

65. Virgil Mazilescu (1968)

66. Mircea Ivănescu (1968)

67. Gheorghe Grigurcu (1968)

68. Alexandru Miran (1969)

69. Angela Marinescu (1969)

70. Emil Brumaru (1970)

71. Daniel Turcea (1970)

72. Mihai Ursachi (1970)

73. Mircea Dinescu (1971)

74. Ion Mircea (1971)

75. Dinu Flămând (1971)

76. Adrian Popescu (1971)

77. Dorin Tudoran (1973)

78. Gabriel Chifu (1976)

79. Vasile Dan (1977)

80. Liviu Ioan Stoiciu (1977)

81. Şerban Foarţă (1978)

82. Traian T. Coşovei (1978)

83. Eugen Suciu (1979)

84. Arcadie Suceveanu (1979)

85. Mircea Cărtărescu (1980)

86. Aurel Pantea (1980)

87. Ioan Moldovan (1980)

88. Matei Vişniec (1980)

89. Nichita Danilov (1980)

90. Marta Petreu (1981)

91. Mariana Marin (1981)

92. Ion Stratan (1981)

93. Ion Mureşan (1981)

94. Florin Iaru (1981)

95. Alexandru Muşina (1984)

96. Cristian Popescu (1987)

97. Marian Drăghici (1988)

98. Viorel Padina (1991)

99. Ioan Es. Pop (1994)

100. Horia Gârbea (1996)