logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

CONTACT

 

„Caiete nădlăcane”

 

În anul 2018, anul centenarului Marii Uniri, vede lumina tiparului antologia Nadlacké zošity. Caiete nădlăcane.1 Deoarece în acelaşi an s-au împlinit, de asemenea, 215 de ani de când slovacii s-au aşezat pe aceste meleaguri, membrii Societăţii Literare „Ondrej Štefanko” din Nădlac se adresează tuturor nădlăcanilor, slovaci, români sau de altă naţionalitate pentru a le împărtăşi din preocupările lor din domeniul creaţiei literare, publicisticii, eseisticii. Antologia este bilingvă, redactată în limbile slovacă şi română în vederea accesibilităţii pentru un număr cât mai mare de cititori.

Antologia se deschide cu un Cuvânt înainte care oferă prilejul Dagmar Mariei Anoca, alcătuitorul volumului, de a prezenta, chiar dacă succint, ceea ce a devenit cunoscut sub denumirea de „fenomenul literar nădlăcan”, începând cu anul 1976 când a luat fiinţă cenaclul literar al scriitorilor slovaci din România.

Seria textelor publicate începe cu o povestire din creaţia scriitorului Ivan Molnár (scrisă în colaborare cu fratele său Rudo Molnár), cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 85 de ani. Urmează opere literare sau fragmente edificative din lucrările semnate de membrii activi ai Societăţii Literare „Ondrej Štefanko”. Ca un pios omagiu adus scriitorilor dispăruţi dintre noi, Ondrej Štefanko, Štefan Dováľ, Adam Suchanský, sunt publicate poeme şi fragmente din operele acestora.

Volumul cuprinde texte din opera următorilor autori, ordinea luând în considerare data de naştere: Ivan Molnár, Rudo Molnár, Pavol Bujtár, Ondrej Zetocha, Anna Chişa, Mária Spurigánová, Ondrej Ján Štefanko, Ivan Miroslav Ambruš, Štefan Dováľ, Dagmar Mária Anoca, Pavel Husárik, Adam Suchanský, Anna Rău-Lehotská, Anna Kalianková şi Anna Karolína Dováľová/ Zimbran.

Structura „Caietelor” este una simplă: prima parte conţine texte literare, publicistice şi eseistice, partea a doua conţine mici medalioane bio-bibliografice ale autorilor. Cele două secvenţe sunt despărţite de ilustraţia Mariei Štefanková, artist plastic slovac. Coperta o semnează Anna Kalianková, poetă şi designer.

Textele au fost alese pentru a satisface gusturile diferitelor categorii de cititori - atât ale celor avizaţi cât şi ale celor mai puţin sau chiar neavizaţi. Unele se adresează oricărui cititor pasionat de literatură, în schimb altele presupun un cititor cu o oarecare pregătire intelectuală sau literară, capabil să recepţioneze şi să înţeleagă mesajul transmis de autor. Alături de operele care constituie o lectură facilă, plăcută pentru relaxare, găsim aici şi opere care îl determină pe cititor să reflecteze  la problemele propuse de autor, probleme legate de sensul vieţii, de rostul existenţei noastre pe acest pământ.

O parte din lucrările publicate încearcă să exprime gândirea şi simţirea societăţii actuale, dar în majoritatea lor, operele prezintă aspecte din viaţa slovacilor din acest colţ de ţară.

Din paginile unor autori aflăm că viaţa celor care cu două secole în urmă s-au aşezat în această regiune de pe malul drept al Mureşului, unde înfloresc salcâmii revărsându-şi parfumul în aerul de mai, nu a fost uşoară. Pentru ca acest pământ binecuvântat să-şi ofere roadele au curs multe lacrimi şi sudoare.

Viaţa oamenilor din mediul nădlăcan şi căutarea rădăcinilor devin preocupări permanente ale majorităţii autorilor.

Încercarea de a alege texte inspirate din mediul nădlăcan poate în unele cazuri este în defavoarea valorilor artistice, literare. Mai mult sau mai puţin valoroase din punct de vedere artistic, literar, toate aceste texte au însă un mare merit – acela că au la bază dragostea faţă de ţinutul natal, faţă de acest pământ rodnic, scăldat de apele Mureşului, pe care strămoşii l-au lucrat timp de două secole încercând să-şi păstreze limba şi tradiţiile.

Antologia Caiete nădlăcane se adresează nu numai nădlăcanilor slovaci, români şi de altă naţionalitate, ci şi altor cititori interesaţi de „fenomenul literar nădlăcan”. Această culegere modestă de texte literare (proză şi poezie) intenţionează să trezească interesul şi dorinţa cititorilor de a cunoaşte întreaga operă a scriitorilor nădlăcani, din rândul cărora fac parte  şapte membri ai Uniunii Scriitorilor din România.

Este de apreciat efortul de a cultiva limba maternă slovacă şi de a menţine la un nivel cât mai înalt cultura acestei comunităţi. Ei îi învaţă pe conaţionalii lor să nu-şi uite identitatea naţională şi să fie mândri de originea lor, iar pe membri altor comunităţi îi poate surprinde cu specificul lor.

Ana Kukucska