logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

ARTE VIZUALE

 

Onisim Colta
pictor, Arad

 

ARTAPESTRY 5 la Arad

 

Galeria Naţională „Delta” şi Galeria „Afla”, ambele gestionate de Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România, au găzduit între 16 februarie şi 31 martie 2019 una din cele mai prestigioase manifestări artistice pe plan european: Trienala Internaţională de Tapiserie Europeană, intitulată Artapestry.

Lucrările actualei ediţii, a cincea, au impresionat atât prin înaltul profesionalism în abordarea şi transpunerea în material definitiv a ideii de compoziţie cât şi prin diversitatea viziunilor, a gamelor cromatice, a modurilor de orchestrare a texturilor specifice acestui nobil medium.

Ampla expoziţie a însumat 44 de lucrări excepţionale semnate de 42 de creatori, din 13 ţări europene, care se subordonează Forumului Internaţional de Tapiserie, cu sediul la Copenhaga.

Înainte de a fi expuse în galeriile arădene, lucrările prezentei Trienale, gândită ca expoziţie itinerantă, au mai fost expuse la Kulturcentrum Art Gallery din Ronneby, Suedia şi la Daugivpilts Mark Rotko Art Center din Lituania.

Prezentarea acestei Trienale în centre culturale sud-est europene a fost o dorinţă mai veche a Forumului Internaţional de Tapiserie. Referindu-ne la aceste teritorii sud-est europene, trebuie să menţionăm că România are o tradiţie serioasă în sfera tapiseriei. Grăitoare în acest sens este cea mai amplă tapiserie din lume, intitulată „Teatrul ca lume – Lumea ca teatru, realizată de Florin Ciubotaru şi Şerban Gabrea, aflată în custodia Teatrului Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti.

În privinţa acestei ediţii a Trienalei, Forumul de la Copenhaga a decis ca selecţia lucrărilor să fie făcută de un juriu compus din trei membri, aleşi din rândul ţesătorilor de tapiserii, a artiştilor, curatorilor şi experţilor. Din cele 118 lucrări de tapiserie trimise, juriul de la Copenhaga a selectat 40, realizate de 38 de artişti. Premiul juriului a fost acordat artistului polonez Pavel Kiełński

Aducerea la Arad a Trienalei nu ar fi fost posibilă fără implicarea generoasă a prof. univ. dr. Dumitru Şerban, preşedintele Filialei din Arad a U.A.P. România, a familiei de medici Ioana şi Martin Klopf din Germania şi a artistei decoratoare arădene Elena Ana Stoinescu.

Pentru a înţelege dimensiunea europeană a evenimentului, se cuvine să menţionăm, chiar dacă nu în totalitate, numele artiştilor participanţi şi a ţărilor din care provin: Carmen Groza şi Marika Szaraz din Belgia, Renata Roszivalova din Cehia, Margrethe Agger, Anet Brusgaard, Brigitte Floe, Mette Hansen, Ane Henricsen, Gudrun Pagter, Inge Thorning, Charlotte Shroder din Danemarca, Adriana Domer şi Aino Kajaniemi din Finlanda, Emöke, Kataryna Lavocat şi Sarah Perez din Franţa, Peter Horn şi Irina Kolosnikova din Germania, Felikśas Jakubauskas din Lituania, Solveig Aalberg, Brita Been, Dorthe Herup şi Kristina Daukintyte Aas & Karina Presttun Nokleby din Norvegia, Ewa Bartossz Mazus, Elisabeta Kedzia, Pawel Kielienski, Zygmunt Lukasiewicz şi Dorota Taranek din Polonia, Margaret Iones, Anna Ray din Anglia, Amanda Gizzi, Fiona Hutchison, Fiona Rutherford şi Joanne Soroca din Scoţia, Gunilla Nillan Holmgren, Ann Nyberg şi Gunilla Petersson din Suedia, Irina Kolesnikova din Rusia.

Toţi expozanţii sunt absolvenţi de colegii şi academii de artă, toţi au la activ participări la prestigioase expoziţii de grup şi personale, toţi au obţinut, în timp, prestigioase premii, fiind din acest punct de vedere o adevărată elita a artiştilor tapiseri din Europa. Pe bună dreptate se poate afirma că această Trienală a constituit, în peisajul cultural arădean o manifestare de excepţie.

În varianta arădeană, alături de cele 40 de lucrări selectate de juriu, s-au adăugat patru opere, semnate de Marijana Biţulescu din Bucureşti, Victoria Caraiman Pastuch din Constanţa, Ana Maria Rugescu din Deva şi Elena Ana Stoinescu din Arad.

Stilistic privind, lucrările expuse au variat de la neorealism, expresionism abstract, minimalism până la compoziţii conceptualiste. Pentru a obţine texturi noi, unii artişti au înserat printre firele naturale, bătute în urzeală, fâşii de fibră sintetică, menite să aducă un spor de vibraţie şi să îndemne la palparea reliefului ţesăturilor.

În cuvântul său de deschidere, Dumitru Şerban, preşedintele U.A.P. România, Filiala Arad a subliniat că Aradul, de cel puţin 20 de ani, nu a mai avut parte de un astfel de eveniment. La rândul ei, Ioana Klopf, organizatoarea expoziţiei, a declarat cu ocazia vernisajului: „Este o onoare pentru familia mea să putem susţine Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici şi să punem la dispoziţia dumneavoastră, a publicului, a iubitorilor de artă, o expoziţie minunată de tapiserie, care se doreşte a fi o trăire vie a modelului european de convieţuire şi care să unească în mod firesc atât artiştii cât şi un larg public privitor”.

Expoziţia a fost însoţită de un catalog, tipărit în condiţii grafice excepţionale.

Artpestry este un proiect îndrăzneţ întins, de la prima ediţie, deschisă în 2005 la Aaalborg, pe parcursul a peste 20 de ani.

Preşedintele Forumului European de Tapiserie, Anet Brusgaard, a rostit la vernisajul din 16 februarie următoarele cuvinte: „Este o ocazie unică de a prezenta expoziţia „Artpestry” în România, în aceste frumoase galerii. Expoziţiile jurizate la această Trienală sunt ca o vitrină pentru lucrările artiştilor autori de tapiserie contemporană şi, totodată, o oportunitate ca lucrările lor să fie expuse unui public european mai larg.”

În orice caz, în viaţa culturală arădeană, Artapestry va rămâne multă vreme un eveniment de referinţă.

 

 

 

 

logo  1. Kristina Aas & Karina Nøkleby (Norvegia), Me and my Beard, 224 x 154 cm

 

 

logo 2. Margrethe Agger (Danemarca), Looks like Water, 126 x 164 cm

 

 

logo 3. Ariadna Donner (Finlanda), Lively and Silent, 168 x 134 cm

 

logo 4. Emöke (Franţa), Révolution, 170 x 170 cm

 

logo 5. Feliksas Jakubauskas (Lituania), Gold of Midnight, 130 x 145 cm

 

 

logo 6. Irina Kolesnikova (Germania), Sunday morning 1934, 50 x 108 cm

 

 

logo 7. Katarzyna Lavocat (Franţa), Promenade a Giverny, 213 x 200 cm

 

 

logo 8. Anna Ray (Anglia), Pointillist, 120 x 93 x 40 cm

 

 

logo 9. Gunilla Petersson (Suedia), Landscape, 125 x 110 cm

 

 

logo 10.Fiona Rutherford (Scoţia), Find the Ways, 119 x 121 cm

 

logo 11. Inge Thorning (Danemarca), Outside, 101 x 132 cm

 

logo 12. Elena Ana Stoinescu (România), Ritmuri, 216 x 100 cm