logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Revista ARCA, Nr. 7-8-9 / 2018

 

 

EDITORIAL

 

logoVasile Dan
Un ecou
Scriu de mai mulţi ani cronică literară în „Arca”, mai mult de nevoie decît de voie, în absenţa criticilor literari din redacţie sau afiliaţi ei, calificaţi ca atare... mai departe

 

 

 

CRONICA LITERARĂ

 

logoOvidiu Pecican
Amurgul concordiei*
Nici Daniel Cristea-Enache nu se află la primul volum de dialoguri, nici Nicolae Manolescu nu îşi trece pentru întâia oară în revistă trecutul şi prezentul. Cu toate acestea, volumul celui dintâi, Convorbiri cu Nicolae Manolescu... mai departe

 

logoRadu Ciobanu
Scrisul ca înălţare
Ca înălţare sau aspiraţie înspre spiritualitate. Astfel îşi asumă propria vocaţie Vintilă Horia, folosind sintagma „scriitor spiritual”. O sintagmă riscantă, întrucât un cititor neavizat ar putea-o interpreta ca „scriitor cu umor”.... mai departe

 

logoAndrei Zbîrnea
Andrei Blockbuster Mocuţa
Eu nu l-am cunoscut pe Andrei Mocuţa prin multele cărţi pe care le-a publicat până la 33 de ani, ci mai degrabă într-un context mundan, pe forumul unei echipe de fotbal, Borussia Dortmund...mai departe

 

 

logoConstantin Dehelean
Despre cum poate fi un meridian nu doar un pol geografic, sau viaţa de zi cu zi a unui român printre felibri
Nu ştiu dacă Ioan T. Morar, ajuns în Provence, şi-a clătit privirea în cerul albastru, sticlos şi dens al sudului Franţei, şi că el însuşi s-ar fi aflat la un moment dat în mijlocul unui glob magic, plutind, evident printr-un efort nu prea mare de imaginaţie

...mai departe

 

 

logoVasile Dan
Un tînăr poet altfel
O carte bună, rătăcită cine ştie cum în mormanul de maculatură tipărită care, basculată de poştă, blochează spaţiul, întotdeauna insuficient al oricărei redacţii de revistă literară...mai departe

 

logoRomulus Bucur
„despre pierderi şi câştiguri”
(minimax)
Deşi, într-o vreme, autorul declarase că îşi încheie socotelile cu poezia, dedicîndu-se exclusiv dramaturgiei, iată că, doar în cîteva luni, a scos la iveală două volume de versuri.

...mai departe

 

 

DIALOG

 

„Chiar nu e nevoie de niciun curaj să gândeşti liber şi să spui ce gândeşti”
interviu realizat de Titus Crişciu cu Tudorel Urian
...mai departe

 

 

ARTE VIZUALE

 

 

logoOnisim Colta
Silviu Oravitzan – Lumină şi Jertfă
În perioada 15 mai – 29 iulie 2018, Muzeului de Artă din Arad a găzdiut o splendidă expoziţie personală, semnată de Silviu Oravitzan, artist de o mare anvergură şi înaltă măiestrie.
...mai departe

 

POEZIE

 

Maria Pilchin ...mai departe

Ramona Băluţescu ...mai departe

Ovidiu Someşan ...mai departe

T.S. Khasis ...mai departe

 

 

PROZĂ

 

Gheorghe Schwartz ...mai departe

 

 

RESTITUIRI

 

Horia Truţă
Ioan Slavici. Repere geografice în Ţara Zărandului şi Câmpia Aradului
Originar din Şiria, Ioan Slavici era familiarizat cu structura peisajelor geografice. Îi plăcea să facă excursii solitare, cutreierând ţinuturi întregi... mai departe

 

Marinela Fleşeriu
Repere estetice ale construcţiei personajelor ţărani în creaţia lui Ioan Slavici şi Liviu Rebreanu
În orizontul culturii noastre, epoca junimistă şi perioada interbelică, particularizate printr-o mare fertilitate literară, au însemnat, în acelaşi timp, pătrunderea creaţiilor beletristice româneşti în circuitul valorilor universale.
... mai departe

 

Iulian Negrilă
Romulus Scriban (1838-1912)
Poet, avocat, profesor şi publicist – s-a născut la Burdujeni în 1838. În 1864 îşi ia doctoratul în drept civil la Torino, după ce îşi făcuse studiile la Seminarul de la Socola în 1856 şi la Academia Mihăileană între 1856 – 1860... mai departe

 

 

LECTURI PARALELE

 

logoFelix Nicolau
Figuri ale marxismului vestic transferate în est
Pentru mine este evident că Patimile doamnei ministru. Istoriile care nu se repetă este cel mai bun roman al lui Bogdan Hrib, dintre cele pe care le-am citit. Îmi fundamentez această afirmaţie pe multiplele calităţi ale cărţii...mai departe

 

logoAndrei Mocuţa
Raul Bribete: aici şi acum
Sunt întrebat adesea de ce nu scriu cronică literară. Răspunsul meu este mereu acelaşi: mă concentrez pe scris proză şi (mai rar) poezie şi nu e interesul meu să mă risipesc în observaţii care, oricât de făţiş ori voalat le-aş exprima, ele oricum vor supăra...mai departe

 

Dagmar Maria Anoca
Toate sunt altfel şi, totuşi, la fel, sau Vremea când „murele se înnegresc de dulceaţă”
Personalitate importantă a slovacilor din România, preşedintele Societăţii Culturale şi Ştiinţifice „Ivan Krasko” din Nădlac, redactorul principal al revistei Dolnozemský Slovák (Slovacul din Ţinuturile de Jos), redactor al revistei de limbă slovacă Naše snahy (Năzuinţele noastre) şi al suplimentului Naše snahy plus (Năzuinţele noastre, plus), Ivan Miroslav Ambruš...mai departe

 

logoCarmen Neamţu
Confesiunile lui Zorro, bănăţeanul
Recunosc că îmi plac cărţile de interviuri şi numai pentru că, citindu-le, viaţa devine parcă mai densă. Descoperi împreună cu intervievatul o întreagă lume (care îţi poate fi străină sau o recunoşti prin ochi proaspeţi)...mai departe

 

 

logoConstantin Butunoi
Viaţa într-o poveste pe capitole
Poetul şi eseistul Cassian Maria Spiridon are o carte de vizită impresionantă. De la debutul editorial (1985) cu Pornind de la zero, a publicat peste 50 de volume de poezie, eseistică şi publicistică. Pentru creaţia sa a fost răsplătit cu numeroase premii şi este tradus în peste 20 de limbi străine...mai departe

 

 

logoConstantin Dehelean
Despre un nobil al Nordului
Despre Vasile Gogea s-a spus, s-a scris, se va mai spune, şi se va mai scrie multă vreme. Este un coperta, şi în aceeaşi măsură un personaj plurivalent. Având o pură genă sătmăreană (pe linie paternă se trage dintr-o familie multiseculară, înnobilată prin diplome chesaro-crăieşti, dar mai cu seamă prin venele-i în care curge şi acum nobleţea)...mai departe

 

 

logoLucia Cuciureanu
„Nu puteam fi chiar cool, dar mă pregăteam”
În jurnalul recent, Mircea Cărtărescu scrie că o carte, ca să fie adevărată azi, „ar trebui să curgă din lingura convenţiei ca un lingou de aur topit”. O astfel de carte* am descoperit acum, semnată de un binecunoscut coperta de proză scurtă de la noi. E „năucitor” (vorba lui Marius Chivu) acest Răzvan Petrescu...mai departe

 

 

logoRomulus Bucur
K. Ariciul lui Kafka
Titlul textului de mai jos ar trebui să rezume, dacă nu litera, atunci spiritul acestei cărţi.Călin-Andrei Mihăilescu, atunci cînd scrie, pune, iar şi iar, întrebarea: ce a fost la început, cuvîntul, sau povestea?...mai departe

 

 

 

 

logoVoichiţa T. Macovei
O recuperare literară necesară
Cartea Romanţa... este structurată pe aceeaşi axă respectată şi de celelalte care fac parte din aceeaşi colecţie a autorului: descrierea locului natal al copilăriei, reconstituirea atmos ferei oraşelor şi a metropolelor pe unde a colindat scriitorul, familia, relaţia cu literatura română şi cea europeană...mai departe

 

 

 

logoLivius Petru Bercea
Duo Novăcescu
Pe Constantin Novăcescu l-am cunoscut acum câţiva ani, după ce scrisesem despre volumul său de debut (târziu, datorat, cu prisosinţă, unui cititor împătimit de poezie – Lucian Alexiu). Nu ştiu dacă rândurile mele au contat la impunerea în lirica actuală a unui nume nou – Constantin Novăcescu....mai departe

 

 

logoDomnica Pop
Proporţiile unui arhetip
În haiku- urile poetei Dagmar Maria Anoca lungimea tristihului se măsoară în înălţimea metafizică pe care autoarea o reformulează în spirit, acţionînd pe fond sentimental după cum se poate vedea în următorul haiku...mai departe

 

 

logoDomnica Pop
Un punct canonic
Poezia lui Geo Galetaru se materializează aici, dar se întîmplă în altă parte, într-o zonă atemporală, într-o zi fără nume pe care autorul o aşteaptă ca să afle de unde vine, şi în întîmpinarea căreia se pregăteşte în acest plan, prin propriul antrenament mental de întîmpinare...mai departe

 

logoDomnica Pop
Ora de pace
Miruna Mureşanu creează cu harul imaginaţiei în Lecţii de înviere (apărută la editura Detectiv literar, 2018), o copie revelatoare a nevăzutului, plăsmuindu-ne în impresiune o lumină necunoscută nouă, aici jos, în perspectiva subordonării celei de sus, funcţie de posibilităţile conceptuale pămînteşti...mai departe

 

Maria Alexandra Pantea
Cultură şi mentalităţi în Transilvania (1848-1918)
În urmă cu câteva luni la Arad a văzut lumina tiparului lucrarea Cultură şi mentalităţi în Transilvania 1848-1918, semnată de Lucian Petru Mureşan, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (1990-1994) şi apoi al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, de la Universitatea „Vasile Goldiş” în 2008

...mai departe

 

 

PRE-TEXTE

Constantin Dehelean
Despre joc şi „ludic” în literatură
O delimitare între „joc” şi „joacă” este necesară. „Jocul este o invenţie culturală instaurată pe baza unui acord socio-comunicativ, joaca este o manifestare spontană, înrădăcinată în mecanismele biologice inconştiente, expresia unui instinct al juisării, pe care-l întâlnim, sub forme elementare, şi în lumea animală” observa Paul Cornea (Regula jocului)...mai departe

 

 

 

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS

 

 

Rudy Roth (pseudonimul artistic al lui Eduard Rudolf Roth) este poet, jurnalist, grafician, care locuieşte în Palma de Mallorca (Spania). Născut în 1979 la Bucureşti, Rudy Roth este doctor în ştiinţe politice al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2015)...mai departe

 

 

SEMNAL

 

logoAndrei Mocuţa
Mocuţa vs. Mocuţa: o cronică de familie
Am constatat cu surprindere şi amuzament o similaritare ciudată între ultima carte a tatălui meu, Gheorghe Mocuţa, şi cel mai recent volum al meu – şi anume că ele se află într-o stranie relaţie de adversitate. Pe de o parte avem titlul Schwartz contra Schwartz (Editura Mirador, 2017), pe de altă parte, titlul cărţii mele, Superman versus Salinger...mai departe