logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Revista ARCA, Nr. 7-8-9 / 2017

 

 

 

CRONICA LITERARĂ

 

logoVasile Dan

Ulise valahul

Un caz special în literatura română din ultimele patru, cinci decenii e cel al poetului Adam Puslojić, cu poezia sa turnată într-o limbă română aşa zicînd personală: poetul scrie în trena lui Nichita Stănescu forţînd – precum o făcea acesta genial – totul, lexicul, sintaxa, morfologia.
... mai departe

 

logoGheorghe Mocuţa
Magda Cârneci: energii şi delire

De la poezia ideilor la poezia politică. Primul poem al volumului de debut (Hipermateria, 1980), O, generaţia mea, exprimă nu doar o atitudine solidară, ci vizează chiar estetica optzecistă, în curs de cristalizare...
... mai departe

 

logoRomulus Bucur
Scopul şi mijloacele

Florin Dumitrescu îmi era vag cunoscut pentru rubrica de analiză antropologică (sau apropologică?) a publicităţii din Caţavencii şi pentru textele inteligente şi spirituale ale unor trupe cum ar fi, între altele, Sarmalele reci. Dar nu mi-a trecut prin cap că ar scrie şi poezie ‘serioasă'.
...mai departe

 

DIALOG

 

„Sunt deleuzian, un fel de vitalist agnostic şi sunt de acord că speranţa e o pasiune tristă, iar veselia o putere de expansiune”
interviu realizat de Ciprian Vălcan cu Tomás Abraham
...mai departe

„Eu nu am trac niciodată”
interviu realizat de Titus Crişciu cu Nora Iuga
...mai departe

 

ARTE VIZUALE

 

Claudiu Groza
Primul Start!
Tinereţea, vitalitatea şi entuziasmul au caracterizat prima ediţie a Festivalului Start – un festival dedicat şcolilor de teatru din România – care s-a derulat la Arad între 12-15 iulie....
...mai departe

 

Onisim Colta
Maeştri arădeni la Galeria „Delta”
În perioada iunie-iulie 2017, Galeria „Delta” din Arad a găzduit o robustă expoziţie de pictură, sculptură, grafică şi artă decorativă semnate de membrii fondatori ai noii Asociaţii „Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România.”
...mai departe

 

 

POEZIE

 

Ramona Băluţescu...mai departe

Vasile Mic ...mai departe

 

 

PROZĂ

 

Dana Gheorghiu
Vina
Câteva bătăi moderate în uşă, dar insistente, le atraseră atenţia
– Aştepţi pe cineva? întrebă Pia, înălţând din sprâncene.
...mai departe

 

Andrei Mocuţa
Superman vs Salinger
Dau să ies din casă când îl văd pe Superman levitând în faţa mea cu braţele încrucişate la piept. Mi-am frecat ochii, nesigur de acurateţea mea vizuală, însă îndoielile mi-au fost imediat risipite de glasul lui apăsat şi sigur:
– Exist cu adevărat, ochii nu te trădează. N-am timp de explicaţii, am venit pentru altceva.
...mai departe

 

Cornel Nistea
Vânzătorul de apă colorată
Mai să nu-l recunosc. Omul de altădată, pe când eu eram copil, dacă avea patruzeci de ani, era acum un bătrânel sfrijit, ochii însă îi jucau la fel în orbite, trădându-i agilitatea, ba de ce nu şi viclenia. Dar mustaţa?
...mai departe

 

Aurora Dumitrescu
La Mănăstirea Kopan
La ora 05.45 clopoţelul anunţă trezirea. Violeta se dădu cu greu jos din pat. Ceaiul de la ora 6 era urmat de prima meditaţie de la ora 06.45. Se simţi pierdută în spaţiu. Abia se orientă spre baie. Colega ei de cameră, Madeleine, dormea cu perna pe cap. Îi spusese încă de la început că nu serveşte ceaiul de la ora şase dimineaţa şi că va veni direct la meditaţie.
...mai departe

 

 

RESTITUIRI

 

Lucian-Vasile Szabo
Camil Petrescu şi verbul jurnalistic
Polemici şi puneri la punct
Încă de când era în Banat, Camil Petrescu şi-a dus polemicile fără frică. Şi pe cele literare, şi pe cele jurnalistice sau politice. Le-a evitat pe cele grosiere, căci nu a fost adeptul înjurăturilor. Considera că acestea nu au ce căuta în paginile de gazetă.
... mai departe

 

Dumitru Vlăduţ
Semnificaţia unei reeditări
În cursul anului trecut, la Editura Praxis a Arhiepiscopiei din Râmnicu-Vâlcea a apărut cea de a treia ediţie a cărţii Antim Ivireanul. Logos şi personalitatede Eugen Negrici, îngrijită de preot Ştefan Zară, tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.
... mai departe

 

Iulian Negrilă
Vasile Alecsandri (1821-1890)
A trecut atâta timp de la plecarea în eterni tate a „regelui poeziei” româneşti. Timpul s-a aştenut implacabil şi nestingherit peste sufletele oamenilor, dar uitarea n-a reuşit să se aştearnă peste viaţa şi opera lui Vasile Alecsandri.
...mai departe

 

 

LECTURI PARALELE

 

logoGheorghe Schwartz
J. D. Salinger, o autobiografie operă
Cărţile bune constituie un nucleu în jurul căruia orbitează gândurile şi experienţele celui sedus de lectură. Astfel, cartea lui Andrei Mocuţa, Portret al artistului în absentia. J. D. Salinger: o monografie,Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2015...
...mai departe

 

logoGheorghe Schwartz
Seducţia
Psihologia transversală stipulează drept singurul motor al activităţilor umane satisfacţia. Unul dintre stimulii satisfacţiei poate fi seducţia. Seducţia care reprezintă subiectul analizei lui Florin Ardelean în volumul apărut la editura Eikon, 2017.
...mai departe

 

logoRadu Ciobanu
Călător per pedes
Pe Patrick Leigh Fermor (1915-2011), scriitor captivant, uneori la limita picarescului, l-am descoperit abia recent, deşi ne-a fost atâta timp contemporan şi corect cunoscător al nostru, al românilor. Unii comentatori îl consideră aventurier, comparabil cu James Bond.
...mai departe

 

logoIonel Bota
Oraşul, o amintire onirică. Despre poezia lui Matei Vişniec

Marile teme ale literaturii au corespondenţe în lirica fiinţei „stigmatizate” dar în poezie expresia singurătăţii tragice nu „explică” excesiv definitivarea unei „stăpâniri” decisive a motivului. După cum ceea ce am numi acum, cu un termen preluat de la Ihab Hassan.
...mai departe

 

logoConstantin Dehelean
Arta paricidului, o ecuaţie deschisă, cu multe necunoscute
„Opera, dar şi biografiile autorilor trebuie încă descoperite, deşi fac parte dintr-o «istorie secretă a literaturii române»”.
Cu aceste cuvinte îşi începe „discursul critic” Co rnel Ungureanu în cea mai recentă carte a sa*. Culegerea de studii-eseuri ar fi trebuit să facă parte dintr-un proiect vast...
...mai departe

 

logoSimona Constantinovici
Stilul care îşi respectă cititorii
Luiza Caraivan, în această panoramare iscusită a scriiturii şi gândirii unei autoare sud-americane de anvergură, Nadine Gordimer, adoptă un stil simplu, ozonat, fără înceţoşări estetizante dezagreabile.
...mai departe

 

logoDaniela Şontică
Pledoarie pentru firul de aur
Într-un ambalaj de bun-gust, frumos paginată, conţinând ilustraţii de Andrei Rosetti, tipărită în format de buzunar, Editura Doxologia ne propune o carte ce poate zgudui convingerile unui tânăr format doar la lumina ideilor emanate de revoluţia culturală din 1968.
...mai departe

 

logoOana Neicu
Literaturile române postbelice
De ce literaturile române postbelice şi nu literatura română postbelică? E întrebarea la care răspunde pe larg criticul literar şi reputatul profesor universitar orădean Ion Simuţ într-o carte care urmăreşte relaţia scriitorilor cu puterea politică în perioada postbelică.
...mai departe

 

logoLuiza Caraivan
Pasaje despre iubire şi revoltă
Poemele Alexandrei Pârvan sunt împărţite chiar de la deschiderea volumului în patru categorii, aşa încât cititorul are posibilitatea să aleagă direcţia pe care o doreşte în parcurgerea acestuia.
...mai departe

 

logoCarmen Neamţu
Ce curiozităţi mai aveţi?
O carte reconfortantă, de vacanţă, este cea semnată de Cristian Pătrăşconiu, propunând întâlniri cu 10 personalităţi ale lumii literare româneşti. Întrebări puse La Punkt cuprinde 10 interviuri publicate între 2015 şi 2017 pe site-ul LaPunkt.ro .
...mai departe

 

logoFelix Nicolau
Caraghioasa Epocă de Aur
Un foarte interesant volum de poezie politică a publicat Camelia Iuliana Radu la Editura Paralela 45, Colecţia Qpoem, în 2016. Nu numai evocarea vremurilor cu metehne marxist-leniniste captivează, dar şi tehnica de construcţie a textelor.
...mai departe

 

logoVasile Dan
Poezia eufonică
Ovidiu Someşan face parte din tagma poeţilor cu talent nativ evident. S-a exilat singur deopotrivă într-un gen literar, se pare veşnic viu, sonetul, dar şi departe de lumea dezlănţuită, la Buteni, la marginea Munţilor Apuseni.
...mai departe

 

logoPetru M. Haş
Poezie şi istorie literară
Poetul Ion Cocora este deja poezie şi istorie literară. Am amintiri emoţionante despre Ion Cocora. Să le rezum: este un om minunat. L-am cunoscut la Cluj. Prin 1966. În secolul trecut. Se-nţelege. Era un distins funcţionar cultural.
...mai departe

 

logoGheorghe Mocuţa
Nicolae Kőmives, un grefier al conştiinţei şi spaimelor
Imprevizibilă şi ermetică, densă şi fragmentară, poezia lui Nicolae Kőmives, – poetul din Aiud, mort la numai 32 de ani, în 1987, – traduce starea de spirit a unui visător ce-şi înălţa, – în exerciţii lirice inedite, – ochii, la steaua singurătăţii sale.
...mai departe

 

logoLucia Cuciureanu
Cronica unui Imperiu anunţat
Au trecut aproape douăzeci de ani de la revoluţie. În tot acest timp Marius Oprea n-a stat degeaba. În 2005 a creat Institutul de Investi­gare a Crimelor Comunismului, pe care l-a condus până în 2010.
...mai departe

 

 

Horia Ungureanu
Un debut convingător
Eugen D. Pădurean a debutat publicistic cu poezie, în revista „Arca” ,în anul 1999, debut urmat de câteva apariţii sporadice în media arădeană şi în două antologii ale cenaclului literar „Luceafărul” ,din Arad: prima, Borna de la kilometrul 2010,din anul 2010, iar a doua, Antologie semicentenară,din 2014.
...mai departe

 

logoRomulus Bucur
Ce & cum
Nu că nu auzisem de Sorin Gherguţ (ba chiar îl auzisem, în cele cîteva ocazii cînd ne-am întîlnit), dar nu-i citisem nici o carte cap-coadă. Impresii aveam eu, dar bază pentru ele, ba.
...mai departe

 

 

logoIoan Matiuţ
Poetica morţii
Lazăr Magu este un poet prolific, coperta al mai multor cărţi de poezie: Întrebări de toamnă (2007), Monologuri liturgice (2009), Cascada de nisip (2010)...
...mai departe

 

logoConstantin Butunoi
Poftiţi la masa literaturii
Maramureşeanca Florica Bud (născută la Ulmeni, 1957), inginer minier de profesie, a debutat cu poză scurtă (Iubire, sunt un obiect zburător, Editura Gutinul, 1993), ne-a îmbiat apoi cu produse tot mai tentate expuse...
...mai departe

 

logoConstantin Butunoi
Scrie încă din liceu
Autorul volumului ochiul cu care dumnezeu mă vede datornic în lăuntrul nimicului, o denominaţie care te pune pe gânduri, poetul botoşănean George Luca are o biografie plină, am putea spune, de surprize...
...mai departe

 

logoPetre Don
Răsturnarea clepsidrei
Proaspătul membru al Uniunii Scriitorilor din România, poetul Constantin Novăcescu, vine în acest an, 2017 cu două noi apariţii editoriale: Numele (Motete), Editura Junimea, Iaşi şi VIZIUNEA NUMĂRULUI şi alte poeme...
...mai departe

 

logoPetre Don
Puterea condeiului
Camelia Chifor este la prima ei carte de coperta, deşi a mai semnat poezie în două volume colective (Tainele inimii, 2011 şi Porţi deschise, 2012). Surprinzător – sau mai degrabă, nu? – debutul de coperta al poetei din Pecica este cu o carte de istorie literară...
...mai departe

 

logoMircea Pascariu
Incursiune în Montelimat, strada Andrei Pintilie nr. 1950
Există o teorie (cea a relativităţii lui Einstein) care spune că timpul trecut, cel prezent şi cel viitor există concomitent, iar noi, cei care percepem timpul ca pe un drum liniar cu un singur sens...
...mai departe

 

logoAnna Rău-Lehotská
Despre poezia slovacilor români
Patrik Šenkár, conferenţiar doctor la Catedra de Limba şi Literatura Slovacă a Facultăţii de Pedagogie de la Universitatea János Selye din Komárno (Slovacia)...
...mai departe

 

PRE-TEXTE

 

Constantin Dehelean
Poemul de departe... Ah! Orientul, Orientul…
O dată cu epuizarea romantismului în lumea Oc­cidentului, prin lentilele simboliştilor, ale im­pre­sioniştilor şi expresioniştilor, spectrul Orientului Extrem se face „văzut” cu o acuitate din ce în ce mai fermă....
...mai departe

 

CONTACT

 

Mircea Nedelciu, Opere 5; Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Ediţia îngrijită şi prefaţată de I.B. Lefter, Editura Paralela 45, 2026...mai departe

Dorin Murariu, Literatura Banatului. Metamorfozele personajului, Editura Waldpress, 2015Ș...mai departe

Radu Aldulescu, Istoria Regelui Gogoşar,roman, Editura Cartea Românească, 2015...mai departe

Fratele începător Marius, Integrala Ianuş: poezia, Tot ce rămâne din versurile celui care a fost Marius Ianuş, Editura Garofina, 2016...mai departe

Dana Nicoleta Popescu, Octombrie, peisaje uitate, poeme, Editura Waldpress, 2016... mai departe

Ionuţ Caragea, Umbră lucidă, Editura Fides, 2016...mai departe

Niculina Oprea, Ipostaze ale poeziei româneşti, vol. I, Cincizeci de autori, cincizeci de cărţi, Editura Limes, 2015... mai departe